Utbildning för kursledare

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner och stadsdelar att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Utbildningen fokuserar på att ge stöd till deltagarna att utbilda med hjälp av gruppspåret i webbkursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" som tagit fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Inbjudan

Information

Utbildningen hålls under två heldagar i Göteborg och riktar sig till yrkesverksamma inom kommunal socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, annan relevant verksamhet samt idéburen sektor. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och ett uppdrag att utbilda eller planera att börja utbilda inom området. 

Innan kursstart ska deltagarna ha genomgått webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Länk till webbkurs om våld 

Datum: 11 och 12 oktober 2017

Tid: 08.30 – 16.00. Registrering och fika från 8.30.

Plats: Göteborg, lokal meddelas senare

Anmäl dig senast den 29 september till katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se. Antalet platser är begränsat och länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. 

Länsstyrelsen bjuder på lunch. Uppge om du önskar vegetarisk/vegansk kost eller har någon matallergi samt om du är i behov av tekniska hjälpmedel såsom ramp för rullstol eller hörslinga.