Workshop om samverkan vid samhällsstörningar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till en workshop om förhållningssätt och arbetssätt för samverkan vid samhällsstörningar.

​Målet med aktiviteten är att du som deltagare ska förstå och diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar. Detta ska även sättas i ett praktiskt sammanhang genom diskussioner och gruppövningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stödjer oss med genomförandet av workshopen.

Aktiviteten är en del av Länsstyrelsens projekt Stärkt krisberedskap i Västra Götalands län.

Tid och plats

Datum: Den 23 november 2017

Tid: 09.30-16.00

Plats: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Målgrupp

Aktiviteten vänder sig till länets aktörer på såväl regional som lokal nivå och till dig som arbetar med samverkan vid samhällsstörningar eller med planering inför samhällsstörningar.

Det finns 40 platser på denna aktivitet och vid fler än 40 anmälda förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att fördela platserna.

Program

Dagen kommer att varva teori och praktiska moment. Vi kommer att diskutera förberedelser, bemanning och överenskommelser kring inriktning och samordning.

Förberedelser

Lämpliga förberedelser är att läsa kapitlet om aktörsgemensamma former i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (sida 77-87) samt att översiktligt ta del av MSB:s vägledning Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar.

Mer information

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Anders Frelek, Enheten för samhällsskydd och beredskap, anders.frelek@lansstyrelsen.se, 010-224 45 09.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 6 november. Meddela eventuella behov av specialkost.