Temadag om små/enskilda avlopp

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland bjuder in till en temadag om små/enskilda avlopp.

Anders Grönvall, särskild utredare för den statliga utredning som just nu pågår om att föreslå styrmedel för att öka åtgärdstakten för små avlopp, berättar om denna. Utredningen omfattar också en översyn av det kommunala ansvaret enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Havs- och vattenmyndigheten kommer och berättar om "Intressanta ärenden där HaV yttrat sig". Man tar också upp vad som är aktuellt rörande vägledning m.m.

WSP informerar om det GIS-stöd som tagits fram som stöd vid prövning av avlopp. Det blir också information från Länsstyrelsen. 

Program 

Målgrupp
Temadagen vänder sig till miljöhandläggare på miljökontor i Västra Götalands och Hallands län. 

Tid och plats
Göteborg • 14 november. kl. 9.30 • Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg, Lilla Badhusgatan 2.  

Kostnad
Deltagaravgiften för hela dagen är 200 kronor exkl. moms. Fika på för- och eftermiddag ingår. Lunch ordnas i egen regi. Kostnaden faktureras i efterhand.

Anmälan

Anmäl dig via länken längst ner på sidan. Sista anmälningsdag är den 7 november. Avanmäl dig om du inte kan komma.