Regional tankesmedja för friluftsliv

​Välkommen till Länsstyrelsens andra regionala Tankesmedja som handlar om friluftslivet. Dagen erbjuder ett späckat program med många intressanta föredrag och workshops. 
  • Vad säger forskningen om hur olika grupper nyttjar friluftsliv?
  • Vilka goda exempel finns på projekt som blivit verklighet tack vare god samverkan?
  • Hur kan friluftslivet användas som ett verktyg i integrationsprojekt
  • Vilka pengar finns att söka för att förverkliga era idéer?

Låt oss tillsammans sätta fokus på de nationella friluftsmålen och stärka det regionala friluftslivet!

Målgrupp: Inbjudan riktar sig främst till kommunala politiker och tjänstemän samt organisationer som arbetar med friluftsliv i länet men andra intressenter är också välkomna i mån av plats.

Datum: Torsdagen den 9 november 2017.

Tid: 09:00 – 16:00
Observera att registrering med lättare frukost börjar från kl. 08:00.

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, hörsalen, Stora Badhusgatan 2 C, Göteborg.

Tillgänglighet: Hiss samt tillgänglighetsanpassad toalett och hörslinga.

Information och anmälan: Anmäl dig senast den 20 oktober. Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. Eftersom antalet platser är begränsat förbehåller vi oss rätten att fördela mellan representanter från olika organisationer om det blir fulltecknat. Definitivt besked om plats lämnas efter sista anmälningsdag.

Inbjudan och program (öppnar pdf i nytt fönster)

Frågor: Sofie Bernhardsson, sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 51 22

Workshops

På eftermiddagen kommer du få välja två workshops, en mellan 13:00-14:00 och en mellan 14.45-15.45. Se beskrivning här nedanför. Ange i anmälningsformuläret vilka två workshops du vill gå på.

PASS 1 - 13.00-14.00    

A. Strävan efter att bli årets friluftskommun - Olle Wängborg från Tjörns kommun delar med sig om hur man arbetar mot att bli årets friluftskommun i Sverige. Hur gör man det, och ska man det över huvud taget? Vad är det egentligen som är viktigt?

B. Flera mil av samverkan - Marie Fors från Västarvet och Johan Engström på Turistrådet Västsverige berättar om utvecklingen av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland - verklighet tack vare samverkan mellan olika aktörer.

C. Friluftsliv - för vem, var och hur? - Marie Stenseke, professor och Mattias Sandberg, lektor, båda vid Göteborgs universitet berättar om vad forskningen visar om friluftslivets betydelse för människor med olika önskemål och förutsättningar. Hur möter vi olika gruppers behov, hur tacklar vi nya trender och hur hanterar vi konflikter mellan olika friluftsaktiviteter?

D. Göteborgsregionens gröna kilar - De större sammanhängande grönområdena bidrar till Göteborgsregionens attraktionskraft men utmanas samtidigt i en växande storstadsregion. Regionplanerare Christine Flood och Anders Lund från Göteborgsregionens kommunalförbund berättar om arbetet med de gröna kilarna som är ett av de utpekade elementen i regionens strukturbild.

PASS 2 - 14.45-15.45          

A. Naturen – en tillgång för alla - Förbundet DHR med Mohammed Jaber med flera berättar om hur vi tillsammans kan förverkliga att naturen blir tillgänglig för alla, oavsett funktionshinder.

B. Att bygga upp och söka bra LONA-projekt - Anders Bergström, LONA-handläggare på Länsstyrelsen och Olle Wängborg från Tjörns kommun har båda erfarenhet av LONA, på olika sätt. Tillsammans gör de en workshop om att söka pengar inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen. Vad är bra, prioriterade och genomförbara projekt? Tips och idéer om vad du kan tänka på för att få dina projekt beviljade och genomföra bra projekt. 

C. Meningsfull väntan - ett integrationsprojekt - Inspireras till hur Friluftsfrämjandet arbetar med friluftsaktiviteter för nyanlända. Få ta del av deras projektresa från idé till verklighet och vilka slags aktiviteter de utför

D. Hur kan friluftsmålen integreras i översiktsplaneringen? - Träffa samhällsplanerare från Länsstyrelsen där vi gemensamt skapar en plattform för att sätta fokus på hur vi integrerar friluftsmålen i översiktsplaneringen.