Strandängsbruk i förändrat klimat - Strandängar vid slättsjöar

Välkommen till en kväll om strandängar! De värdefulla och fågelrika betesmarkerna har ofta hög produktionsförmåga. Som översvämningsmarker är de extra utsatta i ett förändrat klimat. Det innebär särskilda utmaningar för djurhållningen. Vi pratar om hur betesdriften kan anpassas för ett strandängsbruk i förändrat klimat.

​Under kvällen tar vi upp:

  • Västsvenska strandängar i ett förändrat klimat,
    Fredrik Fredrikson, agronom.
  • Betesstrategier och parasiter, Elin Dalemar, husdjursagronom.
  • Strandängsfåglar och skötselstrategier, Karin Persson, biolog.

Målgrupp

Jordbruksverksamma, med intresse för strandängskötsel och djurhållning.

Tid och plats

Tid: 30 november, kl 18.30 - 21.00
Plats: Logården, Odensåker, Mariestad 

Anmälan

Träffen kostar inget men vi behöver din anmälan. Fika serveras. 
Anmäl dig senast 20 november.

Anmäl dig här

Frågor?

Hör av dig till Karin Persson på telefon 0730-59 93 93 eller karin.h.persson@lansstyrelsen.se.
Vägbeskrivning med karta finner du på webbsidan där du anmäler dig.