Regional samverkanskurs 2018

Välkommen att anmäla dig till Västra Götalands läns regionala samverkanskurs som genomförs på Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla

Tid

Måndag till torsdag vecka 48, den 26-29 november 2018.

Syfte

Syftet med kursen är att utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv bidra till ökad förmåga för samordning och inriktning och därigenom öka förmågan till fredstida krishantering och totalförsvar.

Målgrupp

Personal i ledande funktion från de organisationer som normalt samverkar vid samhällsstörningar.

Inbjudna till att delta på utbildningen är, av respektive organisation utsedda, representanter från:

 • Kommunens krisledningsgrupp och räddningstjänst
 • Polismyndigheten, Polisregion Väst
 • Säkerhetspolisen, Sektion Väst
 • Västra Götalandsregionen
 • Sjöfartsverket, JRCC
 • Tullverket
 • Kustbevakningen
 • SOS Alarm AB
 • Försvarsmakten, Militärregion Väst
 • Sveriges Radio, Trafik- och serviceredaktionen
 • Trafikverket, region Väst
 • Migrationsverket, Region Väst
 • Elsamverkansledning Väst
 • Länsstyrelsen

Antalet kursdeltagare är maximerat till 30 personer. Länsstyrelsen kommer att göra urvalet utifrån deltagarnas geografiska hemvist samt arbetsställe.

Metodik

Kursen bygger på aktivt deltagande av kursdeltagarna. Ett flertal externa föreläsare bidrar till aktualitet och bredd.          

Kursledning

Eija Suhonen, Länsstyrelsen Västra Götaland

Leif Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Granlund, Melleruds kommun

Johan Aremyr, Västra Götalandsregionen

Lars Barkestedt, Polisregion Väst

Kurskostnad

Kostnad 6 400 kronor exklusive moms. Kursmaterial ingår samt helpension måndag till och med torsdag.

Anmälan

Du anmäler dig via länken längst ned på sidan. 

Sista anmälningsdag är 31 augusti 2018. Deltagarbekräftelse, program och deltagarförteckning skickas ut i slutet av september.

Övriga upplysningar

Om du har några frågor angående kursen kan du kontakta

Eija Suhonen
010-224 43 51
eija.suhonen@lansstyrelsen.se.