Regional nätverksdag för samhällskommunikatörer

Tema: Jämställdhet utifrån ett normkritiskt perspektiv, inklusive våld i nära relationer.

Välkomna

till en metod- och nätverksdag för samhällskommunikatörer/-informatörer den 23 november 2017. Under dagen får vi lyssna på inspirerande föreläsare samt diskutera och reflektera kring temat jämställdhet utifrån ett normkritiskt perspektiv, inklusive våld i nära relationer

Läs inbjudan och program för dagen

Förmiddagen

Under förmiddagen kommer Katarina Björkgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, att ge en föreläsning kring mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Du kommer också att få delta i en workshop som utgår ifrån Katarinas föreläsning.

Eftermiddagen

Eftermiddagen inleds med en föreläsning av Marco Helles som har kunskap inom områdena mångfald, icke-diskriminering, mänskliga rättigheter, värdegrund och ledarskap.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samhällskommunikatörer/-informatörer i Västra Götalands län

Datum och tid: torsdag 23 november kl. 08.45 till 16.00 Plats: Arena Skövde, Egnells väg 1, Skövde

Anmälan och information

Anmälan sker senast den 15 november.

Kosten är vegetarisk. Eventuella allergier och hjälpmedel anges i anmälan.

Har du frågor om programmet kontakta:
Therese Isaksson
E-post: therese.isaksson@skovde.se
Telefon: 0500-49 77 07

Har du frågor om din anmälan kontakta:
Pia Severinsson
E-post: pia.severinsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 44 72