Barns rättigheter och mottagandet av nyanlända barn i kommunen

I samarbete med projektet Barnets bästa vid återvändande bjuder Länsstyrelsen in till en tvådagars konferens där barns rättigheter och det kommunala perspektivet i mottagandet av barn genomlyser dagarna.

Presentationer från konferensen

Dag 1

Barnombudsmannen

Skolverket

SKL

Unicef

Dag 2

Barnets bästa vid återvändande - Startkonferens

Asylprocessen för barn utan vårdnadshavare - Migrationsverket

Barnets bästa vid återvändande - Migrationsverket

Gymnasielagen - Migrationsverket

 

Datum och tid: Konferensen har varit

Plats: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg

Målgrupp: Beslutsfattare, tjänstemän och praktiker i kommunen

Dag 1 syftar till att belysa utmaningar kopplade till ett gott mottagande samt att inhämta kunskap kring situationen i kommunerna.

Dag 2 är regional uppstartskonferens för projekt Barnets bästa vid återvändande med fokus på ensamkommande barns och ungdomars situation under asylprocess och återvändandearbete.  

Ur programmet:

  • Att säkerställa barns och ungas rättigheter i migrationsprocessen. Arbetssätt och rättighetsbaserade lösningar.
  • Barns och ungas egna röster om mottagandet
  • Kommunens ansvar i arbetet med de ensamkommande barn som får avslag och ska återvända.
  • Går det att återvända till Afghanistan? Om återvändandearbetet för ensamkommande barn.

Läs hela programmet

 Content Editor