Integrationsforum - Bosättning och mottagande

Välkommen till höstens Integrationsforum!

Vi vänder oss till dig som är politiker, tjänsteman eller på annat sätt är verksam inom mottagande och etablering av nyanlända.

Tid: Den 14 november 2017 kl. 09.00 – 16.15

Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 3 Göteborg

Dagens program

  • Inledning av landshövding Anders Danielsson, Västra Götalands län
  • 2018 års kommuntal
  • Migrationsströmmar till Sverige och flyttmönster inom landet
  • Förändringar inom etableringslagstiftningen
  • Mottagande av kvotflyktingar
  • Boendesegregation
  • Bostadsmarknadsanalys för Västra Götalands län
  • Mottagandeutredningen – förslag till ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända

Praktisk information: Vi börjar med registrering och fika kl. 9.00 och konferensen startar kl. 9.30. Vegetarisk lunch serveras kl. 12.30. Konferensen är kostnadsfri. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr.

Inbjudan för utskrift

Anmälan: Anmäl dig senast 30 oktober via länken längst ner på sidan. 

Kontakt: För mer information om dagen kontakta gärna Kirsten Brogaard.