Idrottsrörelsen tar ställning - Våga se och våga agera

Välkomna till en inspirationskväll med bland annat Max Bergander - värdegrundsansvarig AIK-fotboll.

Du som är aktiv i en idrottsförening i Västra Götaland eller
arbetar med att stödja föreningar i deras värdegrundsarbete är
välkommen till en inspirationskväll om hur idrottsrörelsen kan
bidra till det våldspreventiva arbetet och motverka sexuella
ofredanden och övergrepp!

Tid
Måndagen den 13 november klockan 17.30-21.00

Plats
Folkets Hus i Trollhättan

Program

Kvällen är kostnadsfri.