Frukostträff om laddinfrastruktur - möjligt att delta via webben

Lansering av rapport och information om stödmöjligheter

Nu är den klar! Rapporten om befintlig laddinfrastruktur samt rekommendationer för fortsatt utbyggnad i hela Västra Götalands län lanseras och presenteras.

Experten och rapportförfattaren Gordon Strömfelt finns på plats för mer tekniska och praktiska frågor kring uppförande av laddinfrastruktur. Vid detta tillfälle finns också möjlighet att få information om det statliga investeringsstödet Klimatklivet och kommande stöd inom laddinfrastruktur. Passa på att ställa frågor kring ansökningar med Länsstyrelsens handläggare.  

Frågor kan ställas på Twitter via #ewest2020

Presentationen från frukostträffen

Tid och plats

Onsdagen den 8 november kl. 8-10.30 (vegetarisk frukost från 7.30) på Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra Hamngatan, Göteborg (ingång via receptionen).

Anmälan

Anmäl dig via länken längre ner på sidan senast 31/10. Antalet platser är begränsad. Deltagandet är kostnadsfritt.

OBS! Frukostträffen är nu fullbokad, men kommer att webbsändas för att möjliggöra deltagande på distans. Frågor kommer att kunna ställas via Twitter. Länk till sändningen kommer inom kort.

Program 

7.30 - Frukost och möjlighet till nätverkande
8.00 - Länsstyrelsen hälsar välkomna
8.05 - Introduktion av Jakob Lagercrantz, moderator
8.10 - Gordon Strömfelt presenterar rapporten och dess slutsatser 
8.40 - Frågestund och diskussion 
9.00 - Fruktpaus 
9.15 - Länsstyrelsen informerar om Klimatklivet och kommande stöd till laddinfrastruktur
9.30 - Frågestund och möjlighet att diskutera enskilda ansökningar
10.30 - Slut

Bakgrund

Sverige har antagit målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, vilket bland annat ställer krav på en snabb övergång till förnybara drivmedel. En viktig pusselbit är att ställa om till fler eldrivna fordon, vilket kräver en väl fungerande basinfrastruktur för laddning. Rapporten som presenteras har under sommaren varit på remiss och Länsstyrelsen bjuder nu in alla intresserade att ta del av det färdiga resultatet.

Rapporten har tagits fram inom projektet E-WEST som ett underlag och stöd för både offentliga och privata aktörer.