Jämställdhet till frukost - seminarieserie med jämställdhet i fokus

Välkommen till en seminarieserie med jämställdhet i fokus. Målet är att belysa olika aspekter av hur en jämlik och rättvis fördelning av resurser i det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras.

Frukostföreläsningarna arrangeras under hösten 2017 och våren 2018 och är del av ett regeringsuppdrag Västra Götalandsregionen genomför för att skapa jämställd regional tillväxt.

Seminarierna är kostnadsfria och ni bjuds på en god frukost. Det är ett begränsat platsantal per gång. Vänligen meddela om du får förhinder.

Målgrupp: Handläggare av regionala och kommunala utvecklingsmedel, företagsfrämjare, regionutvecklare och andra tjänstepersoner inom relevanta områden.

Tid: 08:30 -09:30 Frukost serveras från 08.00.

Datum och tema:

30 november: Kommunikation som möjliggör och begränsar

Plats: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg (ingång via receptionen), lokal De La Gardie.

Hur styr stereotypa uppfattningar fördelningen av ekonomiskt stöd och hur kan jämställda praktiker bidra till bättre business? 

Föreläser gör Jeaneth Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet. Hon har studerat hur kvinnor och män bedöms vid offentlig finansiering. Det resulterade i studien Under ytan som fått stor uppmärksamhet.

Anmälan: Anmäl dig till 30 november via länken längst ner på sidan.

Seminariet går även att följa via Skype. Kontakta Andrea Buske för mer information om det.
E-post: andrea.buske@lansstyrelsen.se