Delregional träff i Götene

Välkommen till höstens delregionala träff fredagen den 17 november i Götene.

Under dagen kommer vi bland annat att prata om:

 • Strandskydd
  Länsstyrelsen presenterar de senaste årens utveckling av praxis av särskilt skäl, vad en lokaliseringsutredning ska omfatta och översynen av det utvidgade strandskyddet i din kommun.
 • Krav på dagsljus
  Max Tillberg går igenom vilka krav på dagsljus som finns, arbetsmetoder för att säkerställa dagsljus i och kring byggnader i olika skeden i planeringsprocessen.
 • Så kan du stärka social hållbarhet i översiktsplaneringen
  Tankar och tips från Länsstyrelsen.
 • Strategisk planering, samverkan och bostadsbyggande 
  Hur påverkas vi av förändrad lagstiftning, krav på god samverkan och utmaningar i länet?
 • Energi- och klimatsmart exploatering i kommuner 
  Sebastian Bäckström, IVL, beskriver en pågående utveckling av ett system för kommunens planeringskontor vilket redovisar effekten av olika exploateringsalternativ.
 • Dagvatten och planering

Inbjudan och program

Ett mer detaljerat program kommer cirka tre veckor innan uttalat datum, men du kan anmäla dig redan nu.

Anmäl dig här