Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck (FULLBOKAD)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Svenska kyrkan i Borås, Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) samt Arbetslivsförvaltningen Borås stad bjuder in till en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med dagen är att erbjuda kunskap om hedersproblematik och hur olika aktörer kan arbeta för att våldsutsatta ska få stöd och skydd. Vi hoppas även på att dagen ska inspirera till förebyggande arbete och samverkan.

Datum och tid: 10 november 9.00-15.30. Registrering från 8.30.

Plats: Quality Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2, Borås

Målgrupp: Politiker och andra beslutsfattare och praktiker inom berörda myndigheter, kommuner och civilsamhället

Tillgänglighet: Konferenshotellet har hiss och tillgänglighetsanpassade toaletter.

Anmäl - aktiviteten är FULLBOKAD.
Sista anmälningsdag är 27 oktober 2017. Bekräftelse av anmälan skickas per mail. Konferensen är kostnadsfri, men utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. Platsen kan överlåtas. Lunch ingår.

Inbjudan och program i pdf-format

Föreläsningsspår
I samband med anmälan väljer ni vilket föreläsningsspår ni vill delta i under eftermiddagen. Ni väljer spår och deltar i de två föreläsningar som ingår i det valda spåret.

Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna om något av föreläsningsspåren blir fullsatt.

A.   Förebyggande arbete med fokus på föräldrastöd
​13.00-14.00 Älskade barn 
14.30-15.30 Bygga Broar
B.  Hedersrelaterad brottslighet
​13.00-14.00 Lagstiftning
14.30-15.30 Polisens arbete
C.  Socialtjänstens stöd till utsatta
​13.00-14.00 Relationsvåldsenheten Borås
14.30-15.30 Barn och unga
D. Asylrättsligt perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
​13.00-14.00 Rådgivningsbyrån
14.30-15.30 fortsättning Rådgivningsbyrån

För ytterligare information kontakta gärna:

Evelina Skog, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, evelina.skog@lansstyrelsen.se