Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i länet

Välkommen till en kunskapsdag om hur vi kommuner, myndigheter och andra berörda kan samordna våra insatser och uppnå en effektiv hantering vid samhällsstörningar.

Kunskapsdagen arrangeras av Länsstyrelsen och Krissamverkan Sjuhärad (fd. krishanteringsrådet). Temat för dagen är "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar", ett förhållnings- och arbetssätt som utvecklats av  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer. Vi blandar teori och praktiska diskussionsövningar. 

Tid: 1 november 2017, kl 8.30-15.00. Kaffe från kl 8.00.

Plats: Grand Hotel, Hallbergsplatsen 2, Borås. 

Målgrupp: Dagen riktar sig i första hand till kommunchef + ersättare, säkerhetssamordnare + ersättare, kommunikationsansvarig + ersättare, ledare inom räddningstjänst och till representanter för samverkande myndigheter i länet.

Läs mer om dagen

Anmäl dig via länken nedan senast den 1 oktober. Dagen är kostnadsfri. 

Kontaktperson för sidan ska vara Leif Isberg, enheten för samhällsskydd och beredskap, tel 010-224 45 08 eller leif.isberg@lansstyrelsen.se