Årsmöte för Vänerns vattenråd

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjuder in till ordinarie årsmöte den 23 mars på Stora Enso Skoghalls Bruk.