Utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar - 13 mars

Länsstyrelsen Västra Götalands län bjuder in till en utbildningsdag om våld mot personer med funktionsnedsättningar. Syftet med utbildningsdagen är att erbjuda konkreta verktyg samt öka kunskapen hos yrkesverksamma som arbetar med att utveckla arbetet kring personer med funktionsnedsättningar/variationer.

Våld mot personer med funktionsnedsättningar har länge varit ett osynligt problem. Studier visar att kvinnor med funktionsnedsättningar blir utsatta för våld i högre grad än kvinnor generellt och män med funktionsnedsättningar har en utsatthet som liknar kvinnors. Däremot är stödet begränsat. Eftersom våld i nära relationer ofta osynliggörs, förekommer det en dubbel osynlighet när det gäller våld mot personer med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att ha kunskap för att våga se och redskap för att kunna agera då en person utsätts för våld. 

Tid: tisdag 13 mars 2018 kl. 9.00 – 16.15
Registrering och kaffe/smörgås från kl. 8.30

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Målgrupper: verksamhetsutvecklare/metodutvecklare/utvecklingsledare, chefer och personal inom vård och omsorg.

Kostnad: utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. Platsen går att överlåtas.

Anmälan: anmäl dig via länken längst ned på denna sida. Antalet platser är begränsade och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Kontakta oss gärna om du har frågor:
Sophie Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, tel: 010–224 45 19 eller e-post: sophie.nilsson@lansstyrelsen.se

Program

8.30 Registrering, kaffe och smörgås

9.00 Inledning, Länsstyrelsen Västra Götaland

9.15 Föreläsning om våld i nära relationer och våld mot personer mot funktionsnedsättningar – Kerstin Kristensen

10.15 Paus

10.30 Forts. föreläsning

11.15 Workshop –  VIP- viktig intressant person – Ett våldsförebyggande program för kvinnor och män med intellektuella och psykiska funktionsvariationer – Sofia Bauman och Jenny Lund Eriksson

12.30 Lunch

13.30 Workshop – Hur kan vi med tillgänglig information om sex, kropp och relationer förebygga sexuellt våld? Med utgångspunkt i metodmaterialet Så funkar sex! berättar Erika Gustafsson och Sheila Silvestre från forum SKILL om vikten av sexualupplysning för alla, konsekvenserna av bristande information och metoder för att säkerställa allas rätt till sexuell hälsa.

14.45 Fika

15.15 Workshop – "Han säger att han är kär och vill att jag ska klä av mig framför webbkameran" Vilka utmaningar möter barn och unga med ADHD/ADD/AST på nätet? Idag vet vi att de utsätts för nätmobbning och sexuella kontakter på nätet i högre grad än jämnåriga utan diagnos. Många vuxna saknar dock kunskap för goda samtal med unga om nätet och den särskilda utsattheten. Karin Torgny kommer att berätta om två utbildningsmaterial, för föräldrar och skola.

16.15 Utbildningsdagen avslutas

Presentation av föreläsare

Kerstin Kristensen, Kvinnofridsakademin
Kerstin har en fil. magister i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap och är certifierad handledare med psykosocial inriktning samt Genusambassadör. Kerstin var under 2007 till 2012 projektledare för Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt – om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 

Erika Gustafsson och Sheila Silvestre, Forum Skill
Erika Gustafsson är metodutvecklare, utbildare och projektledare. Sheila Silvestre är poddskapande projektassistent. De jobbar nu med Arvsfondsprojektet Något har hänt – om att må bättre efter sexuellt våld, som riktar sig till personer som har intellektuella funktionsvariationer.

Forum SKILL - en resursorganisation, som med mänskliga rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter
 
Karin Torgny, Attention Nätkoll
Karin Torgny är journalist och kulturvetare. Hennes främsta fokus är barn och unga samt utsatthet hos kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning. Idag arbetar hon som metodutvecklare och projektledare i Nätkoll som ägs av Attention Hisingen-Kungälv.

Sofia Bauman och Jenny Lund Eriksson, VIP, Eskilstuna kommun
Föreläsare är Sofia Bauman, arbetshandledare i verksamheten Utbildning och Relationer och VIP-gruppledare /VIP-utbildare samt Jenny Eriksson, deltagare i verksamheten Utbildning och relationer med egen erfarenhet av att leva med funktionsvariation och erfarenhet av att ha gått VIP-kursen.