Startmöte – samråd om havsplan Västerhavet

Den 15 februari publicerar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sitt förslag till framtida havsplan för Västerhavet. Vi länsstyrelser hjälper HaV att hålla i samrådet med kustkommuner, regioner och berörda kommunalförbund.

Den 13 mars ordnar vi ett gemensamt startmöte inom Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och den nordligaste delen av Skåne. 

Vid mötet ger HaV en introduktion till samrådsmaterialet och Västerhavsplanen. Vi kommer också att belysa havsplanens koppling till kommunal översiktsplanering, miljömål, vattenförvaltning, grön infrastruktur och näringslivsutveckling. Vid mötet ger vi utrymme för gruppdiskussion för att ringa in frågor att arbeta vidare med på hemmaplan vid de uppföljande samrådsmötena i respektive län. 

Tid: tisdag den 13 mars, kl 10.00-16.00. Kaffe från kl 9.30.

Plats: Ullevi konferens i Göteborg

Målgrupp: Mötet vänder sig i första hand till tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling på kustkommuner, berörda kommunala bolag, regioner och kommunalförbund.

Program och information om anmälan till mötet kommer i början av 2018.

Samråd 15 februari-15 augusti 2018

Det är viktigt att tycka till under samrådet. Därefter återstår bara en granskning innan planen lämnas vidare till regeringen 2019 inför beslut. Synpunkter och förbättringsförslag på Västerhavsplanen ska lämnas som ett skriftligt remissvar till HaV senast den 15 augusti 2018. Det betyder att kommuner kan behöva fatta politiska beslut före sommaren.

Under samrådet kommer HaV också att göra avstämningar med centrala myndigheter, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer och grannländer.

Mer information om samrådet och den statliga havsplaneringen:

Har du frågor? Kontakta Ingela Isaksson, samordnare vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tel 010-224 48 71 eller ingela.isaksson@lansstyrelsen.se  

eller kontaktpersonen i ditt län:
Västra Götaland, Gunnar Åkerlund, 010-224 55 01, gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se
Halland, Anna Nilsson, 010-224 33 12, anna.n.nilsson@lansstyrelsen.se
Skåne, Pär Persson, 010-224 15 83, par.persson@lansstyrelsen.se