Stor uppslutning på startmöte om framtidens Västerhavsplan

Den 13 mars samlades närmare hundra deltagare från kustkommuner, kommunalförbund och regioner för en första djupdykning i förslaget till framtida havsplan för Västerhavet. Plan, miljö och näringslivssidan var representerade, liksom ett antal politiker, från Västra Götaland, Halland och Skåne som utgör Västerhavets havsplaneområde.

- Samrådet är skärningspunkten mellan att allt är möjligt och att allt är fastställt, sa Lisbeth Schultze, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när hon inledde mötet.   

Joacim Johannesson och Terje Selnes från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) presenterade havsplanen och vilka intressen som vägs samman i den.

- Samhällsbehoven väger tungt när vi avväger lämpligaste användning av havet. Inte bara de fysiska förutsättningarna, sa Joacim Johannesson.

Jan Schmidtbauer Crona, HaV, berättade om miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedömningen som görs av havsplanen. Resultatet presenteras i april och blir en del av samrådsmaterialet. 

- Bedömningen är att planförslaget för Västerhavet kommer att ge en viss positiv effekt på miljön jämfört med nollalternativet, sa han.

Mötet mellan kommunal och statlig planering

Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. I territorialhavet möts den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner.

Tanums kommun berättade om arbetet med att ta fram en blå översiktsplan för norra Bohuslän. Planen ställs ut i dagarna och målet är att den ska antas i höst.

Susanne Härenstam, regionplanerare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), lyfte det mellankommunala samarbete kring kust- och havsplanering. Förbundet samordnar arbetet som görs inom GR-kommunerna, Orust och Uddevalla.  

Vägledning för kommunal kust- och havsplanering

Anette Johansson och Victoria Nordholm från Boverket presenterade arbetet med att ta fram en vägledning för kommunal kust- och havsplanering. De poängterade att det är viktigt att kommunerna och staten har identiska planeringsunderlag att utgå ifrån i sin planering. Markus Klingberg, GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, flikade in att en nationell planeringskatalog är på gång och kommer att lanseras i slutet av 2018.

Uppföljande samrådsmöten under våren

Under eftermiddagens gruppdiskussioner ringade deltagarna in frågor att ta vidare i de uppföljande samrådsmötena som hålls i respektive län nu under våren. En fråga som lyftes från borden var varför kulturmiljövärden inte ses som ett särskilt intresseområde i planen. I planförslaget ingår kulturmiljövärden i området Attraktiva livsmiljöer.

Ingela Isaksson, samordnare av länsstyrelsernas arbete med havsplanering i Västerhavet var moderator under mötet. Hon avslutade med att be deltagarna beskriva dagen med ett ord. Vägledning, lärorikt och dialog var tre ord som stack ut.

Tyck till senast 15 augusti

Startmötet den 13 mars arrangerades av länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne som har i uppdrag att hjälpa HaV att hålla i samrådet med kustkommuner och regioner. Nästa steg blir fördjupande möten med kustkommunerna 28 mars i Västra Götaland, 5 april i Halland.

Samrådet pågår fram till den 15 augusti 2018. Synpunkter och förbättringsförslag lämnas direkt till HaV. Därefter sker en granskning innan det slutliga förslaget lämnas vidare till regeringen som ska fastställa planen senast 2021. När havsplanen är på plats ska den ge vägledning för kommuner, regioner och myndigheter när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram tre havsplaner: en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken.

Presentationerna från startmötet 

Inledning

Boverket

Havs- och vattenmyndigheten

Kortfilm från startmötet

Vill du veta mer? 

Mer information om samrådet och den statliga havsplaneringen:

Har du frågor? Kontakta Ingela Isaksson, samordnare vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tel 010-224 48 71 eller ingela.isaksson@lansstyrelsen.se  

eller kontaktpersonen i ditt län:
Västra Götaland, Gunnar Åkerlund, 010-224 55 01, gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se
Halland, Ida Cronquist, 010-224 33 40, ida.cronquist@lansstyrelsen.se
Skåne, Pär Persson, 010-224 15 83, par.persson@lansstyrelsen.se

 

 

 Content Editor

Anette Johansson, Boverket, och Terje Selnes, Joacim Johannesson och Jan Schmidtbauer Crona från Havs- och vattenmyndigheten svarade på frågor från deltagarna.

I pauserna passade många på att bekanta sig med den digitala kartan över Västerhavets havsplaneområde.

Under eftermiddagens gruppdiskussioner ringade deltagarna in frågor att ta vidare i de uppföljande samrådsmötena som hålls i respektive län nu under våren.

 

Foton: Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Havs- och vattenmyndigheten.