Delregional lanseringsträff, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, Skövde

Nu lanserar vi Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Var med och jobba för att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen. Välkommen till någon av våra träffar med möjligheter till samverkan och diskussion.
  • Inspirera varandra genom korta presentationer av styrkor och engagemang 
  • Få kunskap om åtgärdsprogrammet och hur vi samarbetar 
  • Hur kan vi använda våra unika förutsättningar för att nå längre 
  • Aktuell information om finansiering och relevanta projekt

Anmäl dig till någon av träffarna

Göteborg: Tisdag 27 februari, Scandic Crown, anmäl dig via denna sida senast den 16 februari.

Borås: Torsdag 1 mars, Quality Hotel Grand, anmäl dig via denna sida senast den 19 februari.

Trollhättan: Torsdag 8 mars, Scandic Swania, anmäl dig via denna sida senast den 26 februari.

Skövde: Onsdag 14 mars, Scandic Billingen, anmäl dig via länken längre ned på sidan senast den 5 mars.

Program Skövde 14 mars

Från klockan 11.30 Lunch och registrering

Klockan 13.00-16.30:

Inledning, varmt välkomna till lanseringsträffen i Skövde och Skaraborg
Katarina Jonsson, ordförande Skaraborgs kommunalförbund och kommunstyrelsen Skövde kommun
Moderator Monique Wannding enhetschef Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Tillsammans för ett hållbart Västra Götaland
Anders Danielsson, Landshövding Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Stolta exempel – inspiration från delregionen
Aktörer bland dagens deltagare

Om åtgärdsprogrammet "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland"
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen

Kaffe med mingel

Vårt nästa steg - Vem, vad och hur?
Kerstin Stenberg &progress leder oss framåt

Summering och fortsättning
Katarina Jonsson, Anders Danielsson, Marie Andreasson landsbygdsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Johan Norman stf distriktschef Skogsstyrelsen, Berit Mattsson regionutvecklare Västra Götalandsregionen

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till dig som är lokal eller regional aktör med en
roll i det regionala åtgärdsprogrammet. Du är representant för kommun, markägare, företag, högskola, universitet, ideell organisation, myndighet.

Du som är chef, tjänsteman eller politiker i kommun med ansvar inom fysisk planering, vatten, strategiskt miljöarbete, exploatering, landsbygdsutveckling, folkhälsa, fritid, klimatanpassning och miljötillsyn är välkommen. Från varje kommun ser vi gärna också representation från kommunstyrelsen.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar och stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Programmet har fokus på miljömålen, och visar också på synergier med social och ekonomisk hållbarhet. När vi jobbar med att nå miljömålen så jobbar vi samtidigt mot den globala målen i Agenda 2030.

Välkomna!