Lanseringsträff ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”

Nu fattar vi beslut om Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.

Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, i samverkan med Västra Götalandsregionen, och med god hjälp från många av er andra aktörer i samverkans- och förankringsinsatser på vägen.

Vi bjuder tillsammans in till delregionala lanseringsträffar där vi vill samla aktörer och tillsammans öka takten genom samverkan och genom att inspirera och utmana varandra. Vid träffarna får ni möjlighet att såväl synliggöra era styrkor och åtaganden som leta nya möjligheter.

Boka in någon av följande träffar i era kalendrar:

  • Göteborg 27 feb
  • Borås 1 mars
  • Trollhättan 8 mars
  • Skövde 14 mars

I mitten av december återkommer vi med inbjudan med tid och plats, och ni ges då också möjlighet att anmäla er. Tacksam om ni tills vidare bokar upp hela den dag ni vill delta.

Målgrupp

Vi hoppas träffa er regionala och lokala aktörer till exempel kommunerna, kommunalförbunden, universitet och högskolor, företag och näringsliv, markägare, ideella organisationer, Trafikverket.

Eftersom åtgärdsprogrammet med dess åtgärder berör er i kommunerna brett ser vi fram att träffa politiker, chefer och tjänstemän ansvariga för olika frågor och områden inom utmaningarna Minskad klimatpåverkan & ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap samt God boendemiljö & hållbar konsumtion.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar och stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Programmet har fokus på miljömålen, och visar också på synergier med social och ekonomisk hållbarhet. När vi jobbar med att nå miljömålen så jobbar vi samtidigt mot den globala målen i Agenda 2030.

Välkomna!