Invigning av utställningen Cause of Death: Woman

Cause of Death: Woman är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor i tio länder. En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Utställningen visas i samband med FN:s internationella kvinnodag.

​Bakom projektet står Karin Alfredsson, Linda Forsell, Kerstin Weigl och Unizon. Utställningen visas fram till den 15 mars.

Invigning 2 mars

Tid och plats: kl 14.00-17.00 Stadsbiblioteket i Göteborg

Lena Berg föreläser om kopplingen mellan våld, genus, män och maskulinitet utifrån sina erfarenheter som kurator och utifrån forskning. Därefter blir det mingel. 

Internationella kvinnodagen 8 mars 

Tid och plats: kl 12.00-13.00 Trappscenen

Open Hearing om mäns våld mot kvinnor. Aktörer som jobbar för att förebygga mäns våld mot kvinnor och erbjuda stöd till våldsutsatta berättar om sitt arbete. På Trappscenen finns Kriscentrum för kvinnor, Kriscentrum för män, Barnhuset och Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Tid och plats: kl 18.00 Trappscenen

Föreläsning med Stina Wollter. Stina pratar om vägen från maktlöshet till motstånd, konsten och livet som kropps- och Instagramaktivist.

Arrangörer

Utställningen och tillhörande aktiviteter arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götalands län i samarbete med Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Samordningsförbundet Insjöriket, Göteborgs Stad och Kunskapscentrum för jämlik vård på Västra Götalands regionen.

Läs mer på www.causeofdeathwoman.com

 

 

 

 

Foto: Linda Forsell