Informationsdag om utlysning av 37 § och 37a §-medel

Länsstyrelsen har 23,5 miljoner kronor att fördela till insatser inom integrationsområdet. Välkommen till en informationsdag om utvecklingsmedel!

​Medlen fördelas enligt ersättningsförordningen (2010: 1122)
37 § och 37a § för ökad beredskap och mottagningskapacitet, utvecklad samverkan samt verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Målgrupper: Ansvariga för integration och flyktingmottagande samt ensamkommande barn i kommunen.

Dag: Fredag den 23 mars

Tid: 9.30-15.00, registrering från 9.00

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2b, Göteborg

Tillgänglighet: Hiss (max 400 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga.

Anmäl dig senast 20 mars via länk till webbformulär längst ned på sidan. Dagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vi bjuder på fika men lunch ordnar du på egen hand.

För övriga frågor kontakta gärna:
Daniel Uddling daniel.uddling@lansstyrelsen.se eller 010-224 44 71

Program och hålltider

09:00 Registrering från kl 9:00

09:30 Kaffe

10:00 Inledning och information om dagen

10:10 Information om 37 § och 37a §

10:30 Exempel på insatser inom 37 § och 37a §

11:40 Vad är det Länsstyrelsen tittar på vid bedömning?

12:00 Lunch på egen hand

13:15 Mänskliga rättighetsperspektiv i ansökan och projekt

13:45 Årsredovisning 37 § och 37a §

14:00 Möjlighet för kommuner att prata med Länsstyrelsen om projektidéer

15:00 Avslutning

Mer information om utvecklingsmedel 37 § och 37a §