Delregional kriskommunikationsträff för GR-området

Den 8 mars samlar vi kommunikationsansvariga och kommunikatörer vid kommuner inom GR, sjukvård och ett antal myndigheter för en heldag om kriskommunikation och samverkan.

Dagen är ett tillfälle att fylla på med kunskap, dela erfarenheter och nätverka med kommunikatörskollegor.  

Motsvarande träffar genomförs i övriga tre delregioner: Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg.  

Tid: 8 mars kl 9.30-15.30. Kaffe serveras från kl 9.00

Plats: Hotel Riverton i Göteborg.

Anmälan via länk till webbformulär längst ned på sidan senast den 1 mars 2018. Dagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Har du frågor om dagen är du välkommen att kontakta Maria Göranson, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen, tel 010-224 45 42.  

Program

09.00 Kaffe

09.30 Aktuellt från Länsstyrelsen
Annika Braide, kommunikationschef på Länsstyrelsen hälsar välkommen och informerar om aktuella frågor och om fortsatt utveckling av kriskommunikationssamverkan i länet

10.00 Sveriges Radios trafikredaktion – hur kan vi samverka i vardag och kris?
Johan Wiberg och Kenneth Tonef från trafikredaktionen berättar om Sveriges Radios roll, om systemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och lyfter frågan om hur vi kan samverka i vardag och kris. 

11.00 Paus

11.10 Kriskommunikation i alternativa kanaler – en vägledning
Hur når vi ut när de vanliga kanalerna inte fungerar eller räcker till? Till exempel vid långvariga elavbrott. Mia Dahlström, rådgivare inom krisberedskap och kriskommunikation, presenterar en vägledning som tas fram under våren på uppdrag av Länsstyrelsen och länets krisinformationsråd.

12.10 Lunch

13.00 Krisberedskapsveckan 2018 – hur lyfter vi veckan i vårt län?
Maria Thyrell, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen, berättar om veckan och hur Länsstyrelsen kan stötta kommunerna inför veckan.

13.30-15.15 med kaffe 14.10. Hur skapar vi trygga och säkra evenemang?
Med samverkan, kommunikation och ett strukturerat arbetssätt ökar förutsättningarna för att kunna genomföra större evenemang, exempelvis Europride som genomförs i Göteborg i augusti i år, på ett säkert sätt. Polisen och Göteborg & Co delar med sig av sina metoder och erfarenheter.

Medverkande: Camilla Fogelhamre, polisområdeskommunikatör. Jonas Arlmark, säkerhetschef och Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för kulturkalaset, båda på Göteborg & Co.

15.15 Summering av dagen
Annika Braide, Länsstyrelsen

15.30  Dagen avslutas