Mulens marker – nu och då!

Med hjälp av en unik bildskatt får vi följa med på en resa genom Västgötabygdens betesmarker, i både tid och rum. Hur har beteslandskapet förändrats på 25 år?

Författaren till "Åter till mulens marker" Åke Carlsson berättar, till Tore Hagmans fotografier av ett 100-tal återbesökta marker.

Under kvällen deltar också en lantbruksföretagare och berättar hur arbetet med djur och naturbetesmark sker på gården.

Tid och plats

Åsle Tå Café, Falköping, 30 mars, kl. 18:30

Ingen deltagaravgift. Fika finns att köpa på plats. Begränsat antal platser.

Anmälan

Anmäl dig senast den 23 mars. Ring Maria Ohlsson, 010-22 455 98

eller gå in på jordbruksverkets webbplats

Frågor

Karin Persson 010-22 456 01, karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Välkommen!