Basutbildning om sex mot ersättning och prostitution

Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Stad bjuder in till en basutbildningsdag om sex mot ersättning och prostitution.

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i.

Inbjudan

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke kan komma i kontakt med barn och unga som har erfarenhet av sex mot ersättning/prostitution, exempelvis elevhälsa, socialtjänst och ungdomsarbetare.
Du behöver inga förkunskaper.

Tid: 17 mars 2017 kl. 8.30 – 12.00

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra Hamngatan 3, Göteborg, lokal: de la Gardie

Anmälan: Ni anmäler er via anmälningslänken längst ned på sidan,
sista anmälningsdag är 10 februari.

För mer information, kontakta oss gärna
Eva Lindstrand, eva.lindstrand@socialresurs.goteborg.se, 0701-44 54 75
Sophie Nilsson, sophie.nilsson@lansstyrelsen.se, 010-224 45 19