Att möta våldsutövare i myndighetsutövande socialtjänst

Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar en utbildning om att möta våldsutövare i myndighetsutövande socialtjänst, som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra skydds- och säkerhetsarbetet för våldsutsatta barn och vuxna.

Syfte med utbildningen

Erbjuda kunskapsstöd för att kunna utveckla arbetet med att möta utövare av våld i nära relationer inom myndighetsutövande social­tjänst.
Utbildningens innehåll: 

  •  en gemensam kunskapsplattform kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • hur arbetet med våldsutövare inom myndighetsutövning kan organiseras
  • första kontakten med våldsutövaren
  • samarbete i utredningsarbetet 
  • samtycke och sekretess
  • motivationsarbete

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till handläggande socialsekreterare och förste socialsekreterare eller motsvarande arbetsledare som arbetar med myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg.

Utbildningen

Utbildningen består av två dagar. Det är viktigt att delta under båda dagarna för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Datum och tid

Registrering och kaffe från kl. 8.30 båda utbildningsdagarna. 

7 maj kl. 09.00 - 16.00
8 maj kl. 09.00 – 16.00

Plats

Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Tillgänglighet

Hiss och tillgänglighetsanpassad toalett.

Anmälan och information

Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vi bjuder på fika och lunch. Du måste ha din chefs godkännande för att anmäla dig till utbildningen. Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller sig rätten att fördela utbildningsplatserna. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor.

Deltagaren bör ha genomfört introduktionskursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer innan kursstart. 

Sista anmälningsdag är 13 april 2018. 

Utbildare

Anders Sandberg är socionom och arbetar i ett projekt i Fyrbodal för att stödja kommuner att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Anders har tidigare arbetat på Kriscentrum för män i Malmö och på Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relation i Göteborg.

Bertel Ferm är socionom och arbetar som strategisk samordnare ViNR/HRV SDF Västra Hisingen. Bertel har erfarenhet av att under flera års tid arbeta med och utveckla operativt relationsvåldsteam inom myndighetsutövande socialtjänst med fokus på att möta våldsutövare och våldsutsatta.

Bo Jonsson är socionom, psykoterapeut och arbetar sedan 2008 med våldsutövare på Krismottagningen Våld i Nära relation i Ale och Kungälvs kommun.