Utbildningsdag om Gamla nedlagda deponier*

Hur bedriver man tillsyn över gamla nedlagda deponier?
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en utbildningsdag om hur man kan bedriva tillsyn över gamla nedlagda deponier och få fram miljömässigt goda lösningar för efterbehandling och kontroll.

Vi har bjudit in Peter Flyhammar och Sofie Hermansson från SGI som ska guida deltagarna genom typiska risker med deponier, viktiga frågeställningar som behöver besvaras och olika typer av tekniska åtgärdslösningar.

Att veta vem krav ska riktas mot är en förutsättning och här kommer Sofie Hermansson gå igenom det miljörättsliga ansvaret för gamla nedlagda deponier.

Föreläsningar varvas med diskussioner och grupparbeten om ärenden för att deltagarna ska få lära sig vilka frågeställningar som är viktiga och hitta motiveringar för sina ställningstaganden.

Dagen bygger på föreläsningar, men även ett aktivt deltagande i form av grupparbeten, frågor och egna erfarenheter från åhörarna.

Målgrupp: Kommunal inspektör eller handläggare som arbetar med tillsyn över gamla nedlagda deponier.

Tid: Torsdagen den 17 maj, kl. 09:00 – 16:00 Registrering och fika från kl. 08:30.

08:30-09:00 Registrering och fika (kaffe/te och smörgås)

09:00-09:15 Introduktion

09:15-10:15 Nedlagda deponier – innehåll/konstruktion, risker, riskbedömning, provtagning/analyser (Peter F)

10:15–10:30 Bensträckare

10:30–11:30 Juridik – ansvar (Sofie H)

11:30–12:30 Lunch (OGBG eller på egen hand)

12:30–13:00 Nedlagda deponier – åtgärder (Peter F)

13:00–13.30 Grupparbete 1 – juridiska frågeställningar

13:30-14.30 Grupparbete 2 – teknisk/miljömässiga frågeställningar

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Genomgång av grupparbeten

15:45-16:00 Avslutning

​*Med gamla nedlagda deponier menar vi deponier som lades ned före den 16 juli 2001, och som inte omfattas av kraven i deponeringsförordningen (2001:512)