Temadag: Hållbara leder för friluftsliv

Länsstyrelsen tillsammans med Turistrådet Västsverige och Västarvet bjuder in till en temadag om hållbara leder för friluftslivet. Målgruppen för dagen är politiker, tjänstemän och andra som arbetar med eller har ansvaret för vandringsleder i Västra Götaland.

​Vi utgår särskilt från friluftsmålen:

  • Tillgänglig natur för alla
  • Allemansrätten
  • Tillgång till natur för allmänheten
  • Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

I takt med ett ökat intresse för vandring och cykling behövs en hållbar infrastruktur av leder och service för de som bor i länet men också för besökande som vill uppleva vacker natur.  

En hållbar utveckling av vandringsleder och leder för andra aktiviteter kräver uthålligt arbete i samverkan med många aktörer. Här måste finnas gott samarbete mellan markägare, kommuner, turistföretagare, myndigheter och ideella krafter för att skapa attraktiva leder.

Målet är vandringsleder som ger människor rika natur- och kulturupplevelser och där man kan känna sig trygg och välkommen som gäst. Under dagen analyserar vi vad som definierar en hållbar led, vad gör leden attraktiv, vilken service behöver vandraren och vilken typ av information behövs och hur håller man den uppdaterad? Dessa och många andra frågor behandlas under temadagen.  

Målgrupp: Inbjudningarna riktar sig främst till kommunala politiker och tjänstemän samt friluftsföreningar i länet men andra intressenter är också välkomna att höra av sig med intresse.  

Datum och tid
Torsdagen den 17 maj 2018.
Dagen börjar med registrering och kaffe mellan 08.00 – 09.00.

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, hörsalen, Stora Badhusgatan 2 C, Göteborg