Studieresa till Öland

Är du intresserad av Ölands blomstrande och rika odlingslandskap? Då är du välkommen att följa med på en studieresa till Öland.

Under resan är det odlingslandskapets natur- och kulturvärden och skötseln av dem som står i fokus. Du får träffa människor som arbetar med skötsel och bevarar naturbetesmarker, slåtterängar och kulturvärden, både i Västra Götaland och på Öland! Här finns tid för att utbyta idéer, kunskap och att nätverka.

Resan börjar med lunch på kulturreservatet Linnés Råshult. Här får vi en specialguidning riktad på 1700-talets kulturlandskap. På Öland besöker vi olika miljöer med höga natur- och kulturvärden till exempel Alvaret, Södra Ölands odlingslandskap som är ett UNESCO Världsarv, orkidéängar, Himmelsberga radby och kustens sjömarker. Länsstyrelsen i Kalmar berättar om sitt arbete genom Landsbygdsprogrammet. Vi möter engagerade jordbrukare som berättar om sina gårdar och sin verksamhet.

Plats & tid
Den 22 maj -24 maj. Samling i Borås kl 9 för avfärd med buss. Åter i Borås cirka kl 17.

Anmälan senast den 24 april. Gå in på https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog och sök upp kursnr 1967. Här finns också ett program med mer information. Är det första gången du anmäler dig här måste du "skapa konto" för att registrera dina personuppgifter. Om du redan har registrerat ett konto väljer du "logga in". Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag, 24 april och kursavgiften kommer då att faktureras dig.

Kursavgift
2 800 kr inkl moms. I priset ingår bussresa, boende, alla studiebesök, två middagar och tre luncher. Boende avser del i dubbelrum på Bo Pensionat i Vickleby på Öland.

Frågor
Marina Bengtsson 010-224 56 07 marina.bengtssson@lansstyrelsen.se

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06 ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se