Natur och kultur på Öland - studieresa

Välkommen att följa med på en studieresa för att se fantastiska natur- och kulturmiljöer i det Öländska odlingslandskapet.
Du får träffa andra som arbetar med skötsel och bevarar naturbetesmarker, slåtterängar och kulturvärden, både i Västra Götaland och på Öland!

Bildkollage: tre kor på en äng, en blomma och en  väderkvarnTid, plats och anmälan

Söndagen den 21 maj startar vi i Borås (mötesplats meddelas senare) kl. 9:30 för avfärd med buss. Åter i Borås tisdagen den 23 maj cirka kl. 17.

Anmälan görs via Ping Pong senast den 30 april. Sök på Kurs id 1967. Är det första gången du anmäler dig här måste du "skapa konto" för att registrera dina personuppgifter. Om du redan har registrerat ett konto väljer du "logga in".

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och kursavgiften kommer att faktureras dig.

Pris 2 900 kr exkl. moms. I priset ingår bussresa, boende, alla studiebesök, två middagar, tre luncher och två enkla fika. Boende avser del i dubbelrum på Bo Pensionat, Vickleby. Det finns enkelrum i begränsad omfattning och här gäller principen "först till kvarn". Då tillkommer en extra kostnad för enkelrum. www.bopensionat.se  

Läs mer i inbjudan

Program

Programmet är inte klart än men vi kompletterar med detta snarast i Pong Pong. Det blir studiebesök på olika gårdar på den mellersta delen av Öland och Alvaret med nöt- och fårhållning på naturbetesmarker.

Kulturreservatet Linnés Råshult, Småland ska vi äta lunch på söndagen och därefter får vi en specialguidning i kulturlandskapet här. Reservatet består av 42 hektar åker, äng och betesmark. Det är ett fantastiskt 1700-talslandskap som har återskapats med en rik och sällsynt flora och fauna vilket gör Linnés Råshult till en värdefull kulturmiljö. Läs mer om Råshult.

Ölands museum, Himmelsberga 

Himmelsberga är en dubbel radby, vilket betyder att det på båda sidor av den lilla bygatan ligger ladugårdslängor och att boningshuset ligger längre in på de kringbyggda gårdarna.1959 invigdes Norrgården och syftet var att rädda en traditionell öländsk radby till eftervärlden, på 1950-talet hade man börjat riva uthus och lador på de öländska gårdarna för att få plats med traktorer och större maskiner. Läs mer här.

Frågor

Marina Bengtsson, 010 -224 56 07 marina.bengtsson@lansstyrelsen.se eller Ann-Charlott Hajdu-Rafis, 010-224 56 06 ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se