Skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Välkommen på seminariedag! Vår förhoppning är att dagen ska bidra till ökat lärande när det gäller kommunal tillsyn enligt LSO.

Syftet är att stödja räddningstjänstens fortsatta utveckling av tillsyn enligt LSO. MSB deltar och är tillgängliga för frågor.

Preliminär dagordning

  • Nationell lägesbild. MSB redovisar erfarenheter.
  • Regional lägesbild uppgifter från årsuppföljning 2017. Länsstyrelsen.
  • Överklagade tillsyner. Länsstyrelsen redovisar erfarenheter med fokus på lärande.
  • Lokal lägesbild från räddningstjänstorganisationerna. Vi går laget runt för att fånga upp nuläge, erfarenheter och utmaningar! Förbered er gärna på hemmaplan. 

  • Erfarenhetsutbyte

Målgrupp        

För dig som arbetar med bedömning av skäligt brandskydd samt förvaltningsjuridik, ärendehantering, tjänsteanteckningar och förelägganden enligt lagen om skydd mot olyckor.

Tid och plats   

Tid: 25 maj kl 09.30-15.00. Vi börjar och avslutar med fika 9.30 respektive 14.30.

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Drottninggatan 2, Vänersborg. Parkering på norra sidan av Gamla Hamnkanalen,
P-Sanden. Koordinater (WGS84) 58°22'57,4"N12°19'0,6"E.

Anmälan och kostnad

Anmäl dig via länken längre ner på sidan senast den 18 maj. Seminariedagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika!