Seminarium om fartygsolyckor

I samband med statens haverikommission (SHK) rapport om grundstötningen med M/V Sternö så har ett antal åtgärder planerats, bland annat detta seminarium

​Länsstyrelsen och Lilla Edets kommun bjuder  in till ett seminarium där vi med andra myndigheter bland annat återkopplar till de frågeställningar som kom i samband med Sternöolyckan.

Tid och plats                              

Datum: 29 maj

Tid: kl. 09.30–15.00, fika serveras från kl. 9.00

Plats: Folkets hus, Göteborgsvägen 61 Lilla Edet

Målet för dagen

Målet för dagen är att öka kunskapen om ansvarsfördelning mellan olika aktörer/verksamheter vid fartygsolyckor

Anmälan

Anmäler dig senaste den xx maj på denna sida

Seminariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Chefer och handläggare hos aktörer som kan komma att bli berörda vid en fartygsolycka.

Frågor och funderingar

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta:

Lars-Ove Öhrn, lars-ove.ohrn@lansstyrelsen.se  010–224 54 45

Leif Larsson, leif.larsson@lanstyrelsen.se 010-224 54 02