Erfarenhetsseminarium - Oljepåslag Bohuskusten våren 2017

Länsstyrelsen Västra Götaland och Tanums kommun bjuder in till erfarenhetsseminarium efter oljepåslaget våren 2017.

​Aktörerna som deltog i arbetet vid oljepåslagets olika faser delar med sig av sina erfarenheter. Exempel på aktörer är Kustbevakningen, Tanums kommun, Länsstyrelsen, Lysekils kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Entropi med flera.

Vi erbjuder exkursion i Heestrand i samband med träffen. Här visas tre olika saneringsmetoder och resultat från dessa. Ange i anmälan om ni vill delta.

Ni kan välja mellan Exkursion 1 kl. 8.00-9.30 respektive Exkursion 2 kl. 15.30-17.00. OBS! Kläder efter väder och terräng. Vi kommer att gå på klippor och i strandkanten.

Tid: Föreläsning kl. 10.00-15.00

Exkursion 1) kl. 8.00-9.30 respektive 2) kl. 15.30-17.00

Plats: Föreläsning TanumStrand hotell, Tanum V, 457 95 Grebbestad

Exkursion Heestrand, Dunnholmen. Vi startar vid Havsvägen/Alebacken.

Dagordning

8.00-9.30 Exkursion 1. Fältbesök vid tre olika strandtyper som sanerats. Boka vid anmälan!

9.45-10.15 Registrering och kaffe med fralla

10.15–10.20 Inledning Länsstyrelsen, Tanums kommun

10.20–12.00 Oljeutsläpp till havs - miljöräddningstjänst

Hotbild för oljeutsläpp längs med Västkusten
Kustbevakningen

Genomgång av oljeutsläpp våren 2017
Kustbevakningen

Agerande under räddningsinsatsen roller och ansvar, erfarenheter
Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Tanum/Lysekil/Sotenäs kommuner

Förberedelse inför saneringsskedet 
oljans påverkan i miljön och val av metoder
Länsstyrelsen

12.00-12.45 Lunch
 
12.45-14.30 Saneringsskedet: organisation och praktik
Tanums kommun, Lysekil kommun, Havs-vattenmyndigheten (”Oljejouren”), Entropi och Länsstyrelsen

14.30-14.45 Summering av dagen

14.45-15.00 Kaffe

15.00-17.00 Exkursion 2. Fältbesök vid tre olika strandtyper som sanerats. Boka vid anmälan!

Anmälan

Du anmäler dig via länken längst ned på sidan. Seminariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Chefer och handläggare för aktörer som kan komma bli berörda av ett oljeutsläpps olika faser.

Boende

Om behov av boende finns erbjuds det till avtalspris.
Kontakta TanumStrand hotell 0525- 190 00 för bokning

Vid frågor kontakta:

charlotte.hagstrand@lansstyrelsen.se

hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se

gunnar.ohlen@tanum.se

 

Välkomna!