Jämställdhet till lunch - Skövde

Välkommen till en seminarieserie med jämställdhet i fokus. Målet är att belysa olika aspekter av hur en jämlik och rättvis fördelning av resurser i det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras.

​Föreläsningsserien har arrangerats under hösten 2017 och våren 2018. Den är del av ett regeringsuppdrag Västra Götalandsregionen genomför för att skapa jämställd regional tillväxt. Seminarieserien arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Målgrupp

Handläggare av regionala och kommunala utvecklingsmedel, företagsfrämjare, regionutvecklare och personer som arbetar med regional och kommunal utveckling.

Plats: Lokal Panorama, Gothia Science Park, Kanikegränd 3B, Skövde.

Tid: 12:00 -13:00. Lunch serveras från 11:30

Seminarierna är kostnadsfria och ni bjuds på en god lunch. Det är ett begränsat platsantal per gång. Vänligen meddela om du får förhinder.

Vid frågor kontakta

Andrea Buske
010-224 43 69
072-207 31 29
andrea.buske@lansstyrelsen.se

Maria Talja
072-207 31 29 
maria.talja@vgregionen.se

 

Vårens program

24 maj: Hur kan mångfald och jämställdhet bli en del av arbetet med att stödja nya företagare?

Vad innebär ett intersektionellt och normmedvetet perspektiv i arbetet med jämställd tillväxt? Hur säkerställs likabehandling i beslutsprocesser kring företagsstöd?

I presentationen tas dessa frågor upp tillsammans med olika exempel från forskning kring hur underliggande normer och handlingsmönster påverkar organisering och beslutsfattande och vad som kan öka förutsättningarna för mångfald och jämställdhet.

 Föreläser gör Anne-Charlott Callerstig, fil.dr i genusvetenskap på Örebro universitet. Hon forskar kring det praktiska arbetet med jämställdhet och mångfald i både offentliga och privata organisationer.

Hon har följt flera stora satsningar på jämställdhetsintegrering, bland annat Program för Hållbar jämställdhet, HåJ (2009-2013) och nu senast Jämställd regional tillväxt (2016-2018).

> Anmälan till seminarium 24 maj


29 maj: Inkluderande innovationsfrämjande för hållbar regional tillväxt

Aktuella samhällsutmaningar och strävan efter hållbar regional tillväxt kräver en mångfald av innovationer och innovatörer. Vid denna presentation ges en överblick av befintlig forskning och praktiska exempel på inkluderande synsätt och arbetssätt i innovationsfrämjande insatser.

Föreläser gör Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleås tekniska universitet. Hennes forskning fokuserar på inkluderande innovation ur olika perspektiv. Hon utforskar också innovationspotentialer i skärningspunkter mellan olika branscher samt även genusmönster och jämställdhetsinsatser i mansdominerade näringar så som skogs- och tillverkningsindustri.

Anmälan

Du anmäler dig till detta seminarium via länken längst ned på sidan.

 

12 juni: Hur demokratisk är politiken för hållbar utveckling?

Föreläsning ger ett kritiskt perspektiv på kommunal och regional politik för hållbar utveckling. Projekt för hållbar utveckling har möjlighet att skapa förändringsprocesser till nytta för marginaliserade grupper men de kan även ytterligare osynliggöra och exkludera medborgares perspektiv. Det finns dock vägar runt dess spänningar med andra perspektiv på vad hållbarhet skulle kunna innebära i lokal utveckling. 

Föreläser gör Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. i offentlig förvaltning och verksam på KTH. Han medverkar i flera forskningsprojekt om medborgardialoger i kommunal planering samt demokratisering av staden med utgångspunkt i civilsamhällets organisering i miljonprogrammens stadsdelar. Hans forskning fokuserar på frågor om politik, offentlig förvaltning i städer, demokrati, social rättvisa, utveckling och civilsamhället.

> Anmälan till seminarium 12 juni