Integrationsforum 2018

Välkommen till en dag om nyanländas arbetsmarknadsetablering.

Tid: 31 maj 2018 kl. 9.00-16.30

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Vi vänder oss till dig som är politiker, chef, tjänsteperson eller på annat sätt är verksam inom mottagande och etablering av nyanlända.

Dagen bjuder på föreläsningar och dialog kring temat arbetsmarknadsetablering för nyanlända. Vi kommer bland annat få lyssna till:

  • Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Andreas Diedrich, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg
  • Johan Trouvé, Vd Västsvenska Handelskammaren
  • Inger Bergendorff, undervisningsråd vid Skolverket

För fullständigt program se nästa sida, med reservation för eventuella mindre justeringar.

Integrationsforum arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Anmälan och information

Anmälan görs senast den 17 maj via http://www.trippus.net/integrationsforum2018

Konferensen är kostnadsfri och lunch ingår. I det fall frånvaro inte anmäls debiteras 500 kr.

För mer information om dagen kontakta gärna: kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se

ana-maria.sanchez-nieto@arbetsformedlingen.se

marie.Lindgren@migrationsverket.se

marie.sjovall@vgregion.se

 

Inbjudan och program