Infoträff med E-West: inspiration och tips för dig som jobbar med elfordon och laddinfrastruktur

Projektet E-West är i full gång, och den 14:e maj bjuder länsstyrelsen in till en informationsträff för dig som arbetar med frågor som rör elfordon och laddinfrastruktur i kommuner. Under dagen kommer vi dyka ned i olika teman som destinationsladdning, hemmaladdning och utvecklingen av elfordonsmarknaden. Träffen är kostnadsfri. Anmäl dig redan nu via anmälningslänken längst ned!

Tid: Den 14:e maj klockan 13.00 - 16.30

Plats: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2, Göteborg. 

Program

13.00 Välkomna!
Lina Hadartz, projektledare för E-West på länsstyrelsen och Mats-Ola Larsson (IVL), biträdande samordnare för Hållbara transporter inom Klimat 2030 inleder dagen

Dagens programpunkter

- Framtidsspaning: Vad kan vi vänta oss kring utvecklingen av elfordon, laddinfrastruktur och hållbar mobilitet?
Omvärldsbevakning med Frances Sprei, forskare kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon på Chalmers.

- Göteborgs Stads Parkering: Elbilsladdning i garage
Hanna Munde, Marknad och affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads Parkering berättar om deras lösning för att erbjuda parkeringsplatser för elbilsladdning.

- Kungsbacka kommun: Elbilar i fordonsflottan
Christer Lindström, fordonsansvarig i Kungsbacka kommun presenterar kommunens arbete för att öka elbilsbeståndet i verksamheten.

- Nordstans Samfällighetsförening: Besöksladdning i P-hus Nordstan
Christer Jagedal berättar om P-hus Nordstans lösning för att erbjuda elbilsladdning till besökare.

- Skövde kommun: att ta fram en strategisk plan för laddinfrastruktur
Ludvig Isacsson, Energistrateg i Skövde berättar om kommunens arbete för att ta fram en strategisk laddinfrastrukturplan.

- Klimatklivet: stöd till investeringen
Lina Hadartz, länsstyrelsen berättar om hur det går att söka stöd från Klimatklivet. 


Har du frågor, kontakta:
Lina Hadartz, 010-224 46 64, lina.hadartz@lansstyrelsen.se