Handlingsprogram för skydd mot olyckor

I länets kommuner pågår arbete med att ta fram nya handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för kommande mandatperiod. Vi bjuder in till ett forum för råd och stöd i form av en temadag vid två olika tillfällen och platser i länet.

Tid: 4 maj kl 09:00 – 13:00
Vi bjuder på kaffe och fralla samt lunch.

Plats: Länsstyrelsen Vänersborg, Sessionssalen (karta)

Målgrupp: Temadagen vänder sig till chefer inom räddningstjänstorganisationer eller inom kommuner.

Anmälan

Anmälan görs via länk nedan senast den 26 april.

Innehåll temadag

Nuläge i kommunerna
Hur går arbetet med framtagande av nya handlingsprogram?
Inspel från respektive organisation.
Ca 5 min per organisation.

Innehåll i handlingsprogram
Metodstöd och resultat från föregående mandatperiod samt erfarenheter från tillsynsbesök

Samspel mellan kommun och stat
Process för samrådsyttrande

Diskussionsforum
Utbyte av erfarenheter och frågestund