Erfarenhetsutbyte – kvalitet i skyddat boende

Välkommen till en dag för erfarenhetsutbyte gällande arbete med kvalitet i skyddat boende! Få inspiration och ta del av exempel på utvecklingsarbete från några skyddade boenden runt om i landet.

​Under dagen kommer Marit Birk, sekreterare i utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende, för att berätta om förslagen i betänkandet och vi kommer att diskutera vilka förändringar förslagen kan komma att innebära.

Vi får också möjlighet att lyssna på några jourer som på olika sätt jobbat med att utveckla sin verksamhet med hjälp av medel från länsstyrelserna.  Bland annat kommer Qjouren Väst att berätta om sitt arbete med att starta ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med erfarenhet av missbruk och beroende.

Dagen är en uppföljning av utbildningen Kvalitet i skyddat boende, som länsstyrelserna arrangerat under 2015–2017 för att främja utvecklingen av skyddat boende för våldsutsatta.

Målgrupp

Erfarenhetsutbytet riktar sig i första hand till de organisationer som deltagit i länsstyrelsernas utbildningar om kvalitet i skyddat boende som genomförts under 2015–2017. Andra verksamheter som tillhandahåller skyddat boende är välkomna att delta i mån av plats.

Tid och plats

Tid:  23 maj 10.00-15.00. Registrering och fika från 9.30.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 i Stockholm, lokal Embla 1 trappa upp. Hitta hit.

Tillgänglighet

Hiss. Tillgänglighetsanpassad toalett. Hörslinga.

Anmälan

Anmälan görs via länk nedan

Sista anmälningsdag är den 15 maj 2018. Länsstyrelsen i Skåne och Västra Götalands län ansvarar för administration av utbildningarna och förbehåller sig rätten att göra ett urval av deltagare vid behov.