Företagscirkel med fokus på nötköttsproduktion på naturbete

Välkommen på en träff om betesmarker och vall!

​Delar av kvällens innehåll:

  • Djurhållare Jan Linsten berättar om hur han har restaurerat betesmarker.
  • Samarbete mellan djurhållare och markägare möjligheter och utmaningar.
  • Besök på en nyrestaurerad bohuslänsk naturbetesmark. Pratar bland annat om:
    • Hur nyttjas naturbeten med olika avkastning på bästa sätt i produktionen?
    • Passar olika djur för olika marker?
    • Vilka åtgärder ger artrikedom på lång sikt?
  • Vi har en dialog kring planeringen av bete, grovfoder och tittar på ekologisk vallproduktion.

Tid och plats

Onsdag den 30 maj, kl. 18:00 till ca 21:00 Bergsvik Hamburgsund

Program & Vägbeskrivning

Anmälan

Ingen avgift. Skicka gärna e-post till mig så jag vet att ni kommer, senast 25 maj, till christer.ivarsson@lansstyrelsen.se.

Välkommen att ta med familjemedlemmar som också arbetar eller hjälper till i ditt företag.

Har du frågor?

Hör av dig till Christer Ivarsson på telefon. 070-149 54 28 eller christer.ivarsson@lansstyrelsen.se