Utbildning i motiverande samtal vid våld i nära relationer

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning om motiverande samtal (MI) vid våld i nära relationer. Utbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt har god kännedom om relevant lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd 2014:4 Våld i nära relationer.

​Syftet med 2-dagarsutbildningen är att ge deltagarna verktyg och förhållningssätt i att samtala med våldsutsatta och kunna motivera de som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv. 

Målgrupp: utbildningen är avsedd för yrkesverksamma i Västra Götalands kommuner som arbetar med att upptäcka, utreda och riskbedöma våldsutsatthet.

Inbjudan 

Datum: 

Torsdag 15 juni introduktion MI 
Fredag 16 juni fördjupning MI

Tid:  9.00 – 16.00

Dagarna börjar 8.30 med fika.

Plats: OBS! Ny plats. Gothia Towers, Mässans gata 24 - vägbeskrivning.

Anmälan görs via länk nedan. Sista anmälningsdag: 1 juni 2017.

Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

Vid frågor: kontakta Katarina Björkgren
katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se