Tematräff om E-cigaretter

Länsstyrelsen bjuder in till en tematräff om E-cigaretter. Syftet är att bidra med kunskap inom området samt skapa en dialog mellan olika funktioner för att underlätta arbetet på lokal nivå.

Tid: den 5 juni kl. 9.00 - 12.30.

Plats: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3 i Göteborg

Målgrupp

för tillsynshandläggare, brotts- och drogförebyggande samordnare 

Program

  • 9.00 Kaffe och smörgås
  • 9.30 E-cigaretter – användning, attityder och potentiella hälsoeffekter. Louise Adermark, Göteborgs universitet
  • 10.40 Kartläggning av internetförsäljning av E-cigaretter. Miia Vuolama, Länsstyrelsen
  • 11.00 Fruktpaus
  • 11.15 Ny lag om tobak och liknande produkter - koppling till E-cigaretter. Jakob Kilner, Länsstyrelsen
  • 11.30 Lokalt arbete runt E-cigaretter och samverkan i frågan - diskussion i grupper
  • 12.10 Sammanfattning
  • 12.30 Avslut

Anmälan

Anmäl dig senast 25 maj via anmälningslänken längre ner på sidan. Tematräffen är kostnadsfri. Du som är inbjuden ingår i något av länsstyrelsens nätverk inom uppdragsområden ANDTS, tillsyn samt brottsförebyggande arbete. Antalet platser är begränsat därav är målgruppen begränsad.

Frågor

Länssamordnare för ANDTS ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se