Informationsdag om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande m.fl.

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende.

Informationsdagen ska ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Tid: Fredagen den 8 juni, klockan 13.00 - 16.00, registrering från 12.30

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg. Se karta.

Tillgänglighet: Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du permobil kontakta andrea.buske@lansstyrelsen.se

Anmälan: Senast den 5 juni 2018 via länken längst ned på denna sida.

Målgrupp: Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Ansvarig ekonom för återsökningar av statliga bidrag samt ansvarig för verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommun och civilsamhället.

Program

12.30 Välkomstfika & registrering

13.00 Länsstyrelsens uppdrag och ansökningsförfarandet av statsbidrag

14.30 Fika med mingel

15.00 Möjlighet att ställa frågor till handläggare inom tidiga insatser

16:00 Informationsdagen avslutas