Konferens om hatbrott

Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Brottsoffermyndigheten ordnar Kompetenscentrum om brottsutsatthet en konferens om hatbrott.

​Syftet med konferensen är att belysa och ge kunskap om hatbrott och de allvarliga konsekvenser sådana brott får.

Datum: fredag 9 juni

Tid: 8:30-15:30

Plats: Hotell Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg

Program och anmälan