Dialog om brottsförebyggande arbete 8 juni

Välkommen till ett seminarium som syftar till att skapa dialog kring uppdraget och ger möjlighet att lyfta viktiga och angelägna frågor inom det brottsförebyggande området.

Landets länsstyrelser har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att regionalt samordna och stödja kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Därför vill Länsstyrelsen i Västra Götaland välkomna kommunerna till ett seminarium som syftar till att skapa dialog kring uppdraget och ge kommunerna möjlighet att lyfta viktiga och angelägna frågor inom det brottsförebyggande området.

Tid: Torsdagen den 8 juni 2017, kl. 09.30 – 15.00 Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30

Plats: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. Lokal Taube (ingång sker via receptionen där vi möter upp)

Program

10.00 Inledning

10.30 Presentation av Länsstyrelsens uppdrag och regeringens nya brottsförebyggande program Tillsammans mot brott

12.00 Gemensam lunch

13.00 Workshop kring lokala förutsättningar, utmaningar och behov.

15.00 Avslutning

Varje kommun har möjlighet att delta med 1-2 representanter. Målgruppen är funktioner på strategisk nivå inom varje kommun som har god kännedom om kommunens specifika förutsättningar och utmaningar inom det brottsförebyggande området. Eftermiddagens workshop kommer att utgöra ett underlag för Länsstyrelsens arbete att ge bra och relevant stöd till länets kommuner.

Vill du ha mer information om dagen eller om du har andra frågor, kontakta Lisa Pedersen
lisa.pedersen@lansstyrelsen.se 
0707-80 02 69.

Anmälan

Anmälan senast den 4 juni via länken nedan. Dagen är kostnadsfri och Länsstyrelsen bjuder på lunch.