Dialog om brotts- och drogförebyggande arbete 1 juni

Välkommen till ett seminarium där ni som representerar små kommuner har möjlighet att lyfta frågor som är viktiga och angelägna inom det brotts- och drogförebyggande området.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att stödja kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Därutöver finns sedan tidigare ett uppdrag inom ANDT-området, där vi nu gör en satsning för att stödja små kommuner.
 
Tid: Torsdagen den 1 juni 2017, kl. 09.30 – 15.00 Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30

Plats: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. Lokal De la Gardie (ingång sker via receptionen där vi möter upp)

Program

10.00 Inledning
- Presentation av Länsstyrelsens nya uppdrag om brottsförebyggande arbete
- Presentation om Länsstyrelsens stöd till små kommuner inom ANDT

12.00 Gemensam lunch

13.00 Workshop kring lokala förutsättningar, utmaningar och behov.

15.00 Avslutning

Varje kommun har möjlighet att delta med 2-3 representanter. Målgruppen är funktioner på strategisk nivå inom varje kommun som har god kännedom om kommunens specifika förutsättningar och utmaningar inom det brottsförebyggande samt det drogförebyggande området. Eftermiddagens workshop kommer att utgöra ett underlag för Länsstyrelsens arbete att ge bra och relevant stöd till länets minsta kommuner.

Vill du ha mer information om dagen eller om du har andra frågor, kontakta Lisa Pedersen
lisa.pedersen@lansstyrelsen.se 
0707-80 02 69 

Ulrika Ankargren
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se 
010-224 45 35.

Anmälan

Anmälan senast den 29 maj via länken nedan. Dagen är kostnadsfri och Länsstyrelsen bjuder på lunch.