Ängsvallar - en studieresa i Skaraborg-Sjuhärad

Välkommen att anmäla intresse att följa med på resa till några av de ängsvallar som ingått i Ängsvallsprojektet! Vi kommer titta på floran och diskutera projektets resultat och skötsel av ängsvallar. Kanske är det här något för din egen slåttervall.
Ängsblommor

Ängsvallsprojektet syfte har varit att undersöka gamla åkermarkers potential att bli artrika slåttermarker.

Tid och plats

5 juni 2018

Är det få deltagare som anmäler sig kommer vi samåka i våra egna bilar. Vid tillräckligt stort intresse erbjuds buss. Mer information kommer!

Anmälan

Anmäl er via anmälningslänken nedan. Sista anmälningsdag 7 maj.

Frågor

Kontakta Marina Bengtsson på telefon 010 -224 56 07 eller maila marina.bengtsson@lansstyrelsen.se.

Mer information

Ängsvallsprojektet