Delregional träff inom krisberedskap och civilt försvar - Göteborg

Det pågår mycket utveckling både inom krisberedskap och inom civilt försvar. Vi vill därför ge er den senaste informationen och få möjlighet till dialog vid de numera traditionsenliga delregionala träffarna.

​Agenda

Dagen kommer bland annat att handla om

  • geografiskt områdesansvar på regional och lokal nivå
  • beredskap inför valet 2018
  • uppdrag och ersättning i återupptagen totalförsvarsplanering
  • inriktning för kommande mandatperiod.

En del av dagen kommer vi reservera för att ta upp något ämne som är aktuellt i varje delregion. Ni får gärna föreslå ämnen som ni vill att vi tar upp. Vi återkommer till er som är representanter i regionala rådet angående detta.

Tid och plats

Den 1 juni, kl. 09.00 - 15.30

Radison Blu, Drottningtorget, Göteborg

Om du inte kan vara med den dagen som är föreslagen för din delregion är du välkommen att delta någon av de andra dagarna.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 11 maj
Anmälan gör du längre ner på denna sida.
Glöm inte att meddela eventuella behov av specialkost.