Kul Tur i landskapet - Näverkärr

Är du intresserad av kultur- och naturmiljöer i odlingslandskapet? Varför finns det slåttergubbe i en betesmark men inte i en annan? Hur ser man skillnad på ett odlingsröse och gravtypen stensättning? Då är du välkommen till Länsstyrelsens fältvandringar i juni.

​Inbjudan

Plats & tid: Näverkärr, Lysekils kommun
Den 20 juni kl 18-21. Samlingsplats meddelas senare.

Anmälan senast den 16 juni, kurs id 1820.

Kulturlandskapsvandringarna är kostnadsfria men anmälan är obligatorisk. Anmäl dig till via Ping Pong sök på kursnamnet eller kurs id 1820. Är det första gången du anmäler dig till en kurs via Ping Pong väljer du "skapa konto" för att registrera dina personuppgifter.

Ta gärna med dig en kvällsmatsäck för en gemensam fika om vädret är på bra humör.

Frågor
Kontakta gärna Ann-Charlott Hajdu-Rafis, 010-224 56 06 eller ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se och Kaisa Carlgren, 010-224 56 54 eller kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se