Kul Tur i landskapet - Baktrågen

Är du intresserad av kultur- och naturmiljöer i odlingslandskapet? Varför finns det slåttergubbe i en betesmark men inte i en annan? Hur ser man skillnad på ett odlingsröse och gravtypen stensättning? Då är du välkommen till Länsstyrelsens fältvandringar i juni.

​Inbjudan

Plats & tid: Baktrågen, Ulricehamns kommun
Den 13 juni kl. 18-21. Samlingsplats meddelas senare.

Anmälan senast 12 juni, kurs id 1818.

Kulturlandskapsvandringarna är kostnadsfria men anmälan är obligatorisk. Anmäl dig till via Ping Pong sök på kursnamnet eller kurs id 1818. Är det första gången du anmäler dig till en kurs via Ping Pong väljer du "skapa konto" för att registrera dina personuppgifter.

Ta gärna med dig en kvällsmatsäck för en gemensam fika om vädret är på bra humör.

Frågor
Kontakta gärna Ann-Charlott Hajdu-Rafis,
010-224 56 06 eller ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se och
Kaisa Carlgren, 010-224 56 54 eller
kaisa.carlgren@lansstyrelsen.se