Seminariedag om uppställningsplatser för fritidsbåtar – förorenade områden och juridik

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder tillsammans med Transportstyrelsen in miljöhandläggare från kommuner och länsstyrelser till en seminariedag.

Dagens innehåll

Dagen bygger på föreläsningar, men även ett aktivt deltagande i form av frågor och egna erfarenheter/tankar från åhörarna.

På förmiddagen kommer vägledningsmaterialet som har tagits fram av SGI på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland under 2017 att presenteras. Vägledningsmaterialet består av två separata rapporter som tar upp problemställningar och lösningar kring förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Rapporterna har varit inriktade gentemot ansvarsförhållanden respektive undersökningar och åtgärder. På eftermiddagen informerar Transportstyrelsen om det pågående projektet Skrovmålet 2018/2020.

Dagen kommer bland annat att omfatta:

  • Ansvar för verksamhetsutövare utifrån föreningsform
  • Vikten av historik
  • Prioriteringsgrunder vid val av vilka uppställningsplatser som bör prioriteras
  • Provtagningsmetodik för heterogena föroreningar
  • Vilka föroreningar som förekommer på en uppställningsplats och vilka man bör analysera i olika skeden
  • Åtgärdsalternativ
  • Senaste från Skrovmålet 2018/2020

Kostnad

Seminariet är gratis och det ingår både fika och lunch. Ange i anmälan om du behöver specialkost. Deltagarna står själva för resa och logi. Beroende på intresset att delta kan antalet deltagande per kommun/länsstyrelse komma att begränsas.

Tid och plats

Tisdagen den 23 januari, kl. 09:30-15:00. Registrering och fika från kl. 09:00. Även i Stockholm den 2 februari >

Hörsalen på Stora Badhusgatan 2, Göteborg.

Anmäl dig senast 17 januari >